Pravilnik o organizovanju multidisciplinarnih i posebnih studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik o organizovanju multidisciplinarnih i posebnih studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
Pravilnik o multidisciplinarnim studijima - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(366,73 KB)