Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom
Poziv za dostavljanje aplikacija za Investicijski okvir Zapadnog Balkana
Objavljeno: 3. jul 2012. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2498 puta

Zahtjev za grant sredstva (osim kod zahtjeva za projekte razvoja sektora opisanih ispod) mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Evrope, KfW), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Ta tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije (ukoliko su vam potrebne informacije o kontaktima navedenih međunarodnih finansijskih institucija, možete se obratiti Direkciji za evropske integracije na dole navedeni broj telefona ili e-mail adresu).

I u osmoj rundi je moguće predlagati projekte razvoja sektora. U ovim aktivnostima je moguće angažovati i Svjetsku banku, pored gore navedenih međunarodnih finansijskih institucija, te aplikacija ne mora biti direktno vezana za investiciju niti kreditni aranžman, ali mora biti u skladu sa Smjernicama

Projekti za koje je ranije odobren grant u okviru WBIF-a ili IPF-a mogu dobiti nova grant sredstva tek po okončanju prethodno odobrene intervencije WBIF/IPF-a.

Grant aplikacije koje su odbijene u ranijim krugovima nisu zadržane za dalje razmatranje, te ih je potrebno opet predložiti, ukoliko još uvijek postoji potreba za daljom intervencijom i ukoliko su razlozi zbog kojih je aplikacija odbijena više ne postoje. Razlozi odbijanja su kod odbijenih aplikacija dati u aneksima aplikacije, te, ukoliko ne posjedujete neke od ranijih aplikacija, možete kontaktirati Direkciju za evropske integracije. 

Prioritet je dat projektima regionalnog karaktera koji uključuju najmanje dvije države Zapadnog Balkana koje su korisnice WBIF-a (u tom slučaju je potrebno da i druga država uključena u projekat izrazi interes i podršku njegovoj implementaciji, te da, bez obzira koliko država je uključeno u projekat, bude izrađena samo jedna grant aplikacija za isti)
Visina traženog granta nije limitirana, ali podsjećamo da su dosad odobravani grantovi bili u rasponu od 100.000 EUR do 3.500.000 EUR (uz nešto veće iznose za investicije u pozivu za IPF Municipal Window – do 6 miliona eura, što je urađeno samo u 2009. godini, te za EDIF projekat)

Osnovni kriteriji WBIF-a koje aplikacija treba zadovoljavati su:
- podrška jedne od gore navedenih međunarodnih finansijskih institucija grant aplikaciji
- okončana prethodna intervencija ukoliko je za projekat ranije odobren grant WBIF-a

Prilikom dostavljanja grant aplikacija, ukoliko je u pitanju više od jedne aplikacije,  treba izvršiti prioritizaciju istih. Neophodno je uključivanje međunarodne finansijske institucije koja je navedena kao vodeća u izradu aplikacije, kao i kontakt sa relevantnim ministarstvom finansija po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za svaki predloženi projekat, jer će po pitanju svake pristigle aplikacije DEI konsultovati međunarodne finansijske institucije i ministarstva finansija. Aplikacije na koje bude dato negativno mišljenje gore navedenih institucija neće biti proslijeđene Evropskoj komisiji.

Kontakt osoba za Investicijski okvir za Zapadni Balkan, za moguća pitanja ili podršku u izradi aplikacija je Sabina Granov na e-mail sabina.granov@dei.gov.ba, ili putem telefona 033 703 172. Podršku i informacije pri izradi aplikacija pruža i IPF ured u BiH. IPF menadžer za BiH je Svjetlana Vukmirović,  033 941 272.

Eventualne aplikacije potrebno je u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti najkasnije do 17.07.2012. Federalnom Ministarstvu obrazovanja i nauke. 

WBIF.rar
(475,92 KB)

 
eduroam