Pravilnik o postupku izbora i pravima profesora emeritusa na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik za izbor emeritusa - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(187,78 KB)