Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik o sistematizaciji - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(1,82 MB)