Pravilnik registru domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik registru domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Pravilnik o registru domacih i medjunarodnih casopisa - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(264,42 KB)