Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Osoblje Rektorata

Rektor Univerziteta
dr. sc. Elvir Zlomušica, redovni profesor
E-mail: Elvir.Zlomusica[@]unmo[.]ba

Prorektor za naučno-nastavna pitanja
dr. sc. Senad Rahimić, vanredni profesor
E-mail: Senad.Rahimic[@]unmo[.]ba

 
Prorektor za finansije
dr. sc. Veldin Ovčina, vanredni profesor
E-mail: Veldin.Ovcina[@]unmo[.]ba
 
Prorektor za nauku i naučnoistraživački rad 
dr. sc. Rebeka Kotlo, vanredni profesor    
E-mail: Rebeka.Kotlo[@]unmo[.]ba                                           

 
Prorektor za međunarodnu saradnju
dr. sc. Maja Kazazić, vanredni profesor
E-mail: Maja.Kazazic[@]unmo[.]ba

Generalni sekretar
Sanda Jelin Kajan, dipl. iur.
E-mail: Sanda[@]unmo[.]ba
 
Sekretarijat Univerziteta 

Sekretar kabineta rektora
Emina Heljić-Tumbak, prof. njemačkog jezika i književosti
E-mail: Emina.Tumbak[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/570-727
 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Šef službe za pravne, kadrovske i opće poslove
mr. sc. Adela Proho, dipl. Iur.
E-mail: Adela.Proho[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/571-314
 
Sekretar organa Univerziteta
Aida Mrnđić, dipl. Iur.
E-mail: Aida.Mrndic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-039

Referent za radne odnose
Nedžad Crnomerović,dipl. Iur.
E-mail: Nedzad.Crnomerovic[@]unmo[.]ba
Telefon:036/281-041

Referent za studentski standard


Tehnički sekretar
Dženan Vukotić
E-mail: Dzenan.Vukotic[@]unmo[.]ba
Telefon:036/281-028

 
Računovodstveno-finansijska služba

Šef službe za računovodstveno-finansijske poslove
Azra Puce, dipl. ecc
E-mail: Azra.Puce[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/570-072

Računovodstvo

Amela Boškailo, dipl. ecc
E-mail: Amela.Boskailo[@]unmo[.]ba

mr. sc. Elvedina Merdan, dipl. ecc
E-mail: Elvedina.Merdan[@]unmo[.]ba

Mevzeta Memić, dipl. ecc
E-mail: Mevzeta.Memic[@]unmo[.]ba

Telefon: 036/281-037

Blagajna

Aida Dedović
E-mail: Aida.Dedovic[@]unmo[.]ba

Azemina Hadžić
E-mail: Azemina.Hadzic[@]unmo[.]ba

Jasmina Veledar
E-mail: Jasmina.Veledar[@]unmo[.]ba

Telefon: 036/281-038
 

Univerzitetska biblioteka
 
Rukovodilac Univerzitetske biblioteke
Edita Mulaosmanović, prof. bosanskog jezika i književnosti
E-mail: Edita.Mulaosmanovic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/571-543

Bibliotekar
Jasminka Trešnjo, dipl. bibliotekar
E-mail: Jasminka.Tresnjo[@]unmo[.]ba

Knjižnjičar
Humija Redžović
E-mail: Humija.Redzovic[@]unmo[.]ba
 

Univerzitetski informacioni centar UnIC

Rukovodilac UNIC-a
Salko Kovačić, dipl. Ing. maš.
E-mail: Salko[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-040
 
Referent za tehničku podršku
Nadin Kevelj
E-mail: Nadin.Kevelj[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-029
 

Tehnička služba

Šef tehničke službe

Nermin Gološ
E-mail: Nermin.Golos[@]unmo[.]ba

Ekonom-kurir
Asmir Ugljen
E-mail: Asmir.Ugljen[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-025
 

Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Referent za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
MA Mirsada Behram, dipl. Iur.
E-mail: Mirsada.Behram[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-024


Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS
Alim Abazović, dipl. Iur.
E-mail: Alim.Abazovic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-026


 
eduroam