Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Međunarodna saradnja
Univerzitetska biblioteka
Studentski dom
Unija studenata
Instituti
Osiguranje kvaliteta
Career Center Mostar
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Studentski dom

U sastavu Univerziteta funkcioniše Studentski dom kao organizaciona jedinica. Studentski dom posjeduje dva objekta-paviljona smještena u neposrednoj blizini objakata Univerziteta, kapaciteta 60 ležaja.
Isto tako, u krugu Univerzitetskog kampusa nalazi se i Dom "Vakuf Darulilm" za potrebe studenata–djevojaka, kapaciteta 25 ležaja.
Za studente, smještene u Domu, organizovana je ishrana u dobro uređenom restoranu Crvenog krsta, koji se nalazi u neposrednoj blizini Doma. Cijena smještaja i ishrane studenata je izuzetno povoljna. Od ukupne cijene smještaja i ishrane (jedan obrok), student participira jednu trećinu, a preostali dio troškova subvenciraju kantoni iz kojih dolaze studenti.
Ozbiljan problem je mali kapacitet smještajnog prostora za sve izraženije interese studenata za smještajem u Domu. U tom smislu pokrenuta je inicijativa za adaptaciju devastiranog objekta na prostoru univerzitetskog kampusa za potrebe Studentskog doma. Dobivena je i potrebna saglasnost od Općine Stari Grad.
Prijektom izgradnje Doma predviđena je adaptacija i dogradnja objekata kapaciteta 85 ležaja uz sve potrebne sadržaje (društvene prstorije, čitaonica, čajna kuhinja i dr.)
Međutim, sve dosadašnje aktivnosti za iznalaženje finansijske potpore ovom projektu nisu dale željene rezultate.

 
eduroam