Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Članovi Senata

Rektor Univerziteta
Dr. sc. Elvir Zlomušica, redovni profesor, rektor
Prorektori
Dr. sc. Senad Rahimić, vanredni profesor, prorektor za naučno-nastavna pitanja
Dr. sc. Denis Mušić, docent, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad
Dr. sc. Veldin Ovčina, vanredni profesor, prorektor za finansije
Dr. sc. Maja Kazazić, vanredni profesor, prorektor za međunarodnu saradnju
 
Ekonomski fakultet
Dr. sc. Azra Bajramović, vanredni profesor
  
Građevinski fakultet
Dr. sc. Suad Špago, vanredni profesor
     
Mašinski fakultet
Dr. sc. Safet Isić, vanredni profesor
 
Nastavnički fakultet
Dr. sc. Asim Peco, vanredni profesor
 
Pravni fakultet
Dr. sc. Alena Huseinbegović, vanredni profesor
 
Agromediteranski fakultet
Dr. sc. Ahmed Džubur, redovni profesor
    
Fakultet informacijskih tehnologija
Dr. sc. Jasmin Azemović, vanredni profesor
 
Fakultet humanističkih nauka
V.D. Dr. sc. Almir Marić, docent
 
Student
Džani Pajić, predsjednik Unije studenata
Edna Voloder, zamjenica predsjednika Unije studenata
Amar Handžo, student
 
 
eduroam