Strategija internacionalizacije Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 2018.-2023.

Strategija internacionalizacije Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 2018.-2023.
Strategija Internacionalizacije - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(774,8 KB)