Članovi upravnog odbora

Građevinski fakultet

Dr. sc. Azra Špago, vanredni profesor, predsjednik

Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Semina Hadžiabulić, vanredni profesor

Ekonomski fakultet

Dr. sc. Aida Brkan-Vejzović, docent

Fakultet humanističkih nauka

Dr. sc. Adis Zilić, docent

Fakultet informacijskih tehnologija

Mr. sc. Adel Handžić, viši asistent

Mašinski fakultet

Dr. sc. Daut Denjo, vanredni profesor

Predstavnici osnivača

Prim. dr. Zlatko Guzin, zamjenik predsjednika
Mr. sc. Asim Dželilović
Dipl. ing. el. Ragib Šuta