FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

nov
28

K O N K U R S za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta

Konkursi

Na osnovu Odluke Naučno – nastavnog  vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerziteta " Džemal Bijedić„ u Mostaru broj: 230-4-108/18 od 22. 11. 2018. godine, Agromediteranski fakultet Univerziteta„ "Džemal Bijedić"„ u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta„ Džemal Bijedić" u Mostaru na period  od četiri godine.

 

Prijave sa biografijom i svom  potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Oslobođenje          „ i dostavljaju se na adresu: Univerzitet "Džemal Bijedić"  u Mostaru Agromediteranski fakultet .

Uz naznaku: Prijava na javni konkurs za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta  "Džemal  Bijedić" u Mostaru – ne otvaraj

Sjeverni logor b.b.

 88 104 Mostar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se uzeti u razmatranje.

 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.