FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Misija i vizija fakulteta
Pravila fakulteta
Uprava fakulteta
Studentska služba
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Misija i vizija fakulteta

Misija

Naša misija je obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka, koji će biti u stanju da uspješno odgovore savremenim izazovima iz oblasti agronomije u BiH, naučnoistraživački rad, kao i saradnja sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.  

Vizija

Vizija Agromediteranskog fakulteta je da zauzme poziciju savremene, napredne i otvorene visokoškolske ustanove kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju. 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.