FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
21

KONKURS za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta

Konkursi
Na osnovu člana 254. a u svezi sa članom 258. Pravila Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, i Odluke Upravnog odbora Fakulteta, broj: 230-1-53/11 raspisuje se
 
K O N K U R S
za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
- da je redovan ili vanredan profesor Univerziteta
- da je zaposlen na Agromediterankim fakultetu sa punim radnim vremenom.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože program rada za mandatni period.
 
Dekan se imenuje na period od dvije godine.
 
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se lično ili preporučeno na adresu:
USRC Midhad Hujdur-Hujka,
Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru,
sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.