FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
ERASMUS + projekti
Naučno-istraživački projekti
Ostali projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Projekti

Naučno istraživačka aktivnost nastavnog osoblja na Agromediteranskom fakultetu se  temelji  na naučno-istraživačkim projektima koji se realizuju u Bosni i Hercegovi i okruženju, kao i međunarodnim istraživačkim projektima. Područja koja se istražuju su ona koja su trenutno od najvećeg interesa u savremenoj biljnoj proizvodnji.

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.