Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Agromediteranski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Goran Delić
Naslov disertacije Uticaj ekoloških faktora na privredno-tehnološke karakteristike sorte Viktorija na području Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Hanadija Omanović
Član 2 Dr.sc. Asima Begić-Akagić
Član 3 Dr.sc. Semira Sefo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Eldin Brkan
Naslov disertacije Uticaj primjene PGP i PGPR mikroorganizama i biostimulatora na zemljišne patogene i prinos paprike (Capsicum Annuum)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Jadranka Pejičić
Član 2 Dr. sc. Tanja Perović
Član 3 Dr. sc. Aleksandra Govedarica-Lučić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mario Kraljević
Naslov disertacije Utjecaj različitih opterećenja čokota rodnim pupoljcima na kvalitet grožđa i vina sorte trnjak
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc.Semira Sefo
Član 2 Dr. sc. Agan Kojić
Član 3 Dr. sc.Milenko Blesić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Vedrana Komlen
Naslov disertacije Mikrobiološka aktivnost zemljišta, zdravstveno stanje i kvalitet paradajza u različitim sistemima uzgoja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Tanja Perović
Član 2 Dr. sc. Jadranka Pejičić
Član 3 Dr. sc. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Alisa Hadžiabulić
Naslov disertacije Uticaj zasjenjenja i sadržaja hlorofila na morfološke i fenološke karakteristike jednogodišnjih cvjetnih kultura
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Elma Temim
Član 2 Dr. sc.Tatjana Ljujić-Mijatović
Član 3 Dr. sc. Nezir Tanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Zorica Golić
Naslov disertacije Osobine distričnih kambisola područja Vlasenice  obzirom na način korištenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Mihajlo Marković
Član 2 Dr. sc. Hamid Čustović
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.01.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Aida Šukalić
Naslov disertacije Analiza sadržaja teških metala u plodovima nektarina (Prunus persica var. nucipersica Schined.) sa procjenom rizika za zdravlje ljudi
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Sejad Mačkić
Član 2 Dr. sc. Nihada Ahmetović
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.01.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Almedin Salčinović
Naslov disertacije Historijski i pravni aspekti primjene instituta Legitima portio i njegova pravna dejstva u pravnim sistemima na tlu Bosne i hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Hamdija Čivić
Član 2 dr. sc. Alma Leto
Član 3 dr. sc.  Nezir Tanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Zorica Golić
Naslov disertacije Osobine distričnih kambisola područja Vlasenice obzirom na način korištenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Mihajlo Marković
Član 2 dr. sc. Hamid Čustović
Član 3 dr. sc.  Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Omer Kurtović
Naslov disertacije Uticaj agroekoloških faktora na sadržaj likopena u plodu paradajza iz različitih sistema uzgoja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Svjetlana Hadžić
Član 2 dr. sc. Nezir Tanović
Član 3 dr. sc. Aleksandra Govedarica-Lučić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirjana Adakalić  
Naslov disertacije Morfološka i molekularna karakterizacija masline (Olea europaea L.) u Crnoj Gori
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof. dr. Ahmed Džubur
Član 2 dr. sc. Dunja Bandelj
Član 3 prof. dr. Ranko Popović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirjana Adakalić
Naslov disertacije Morfološka i molekularna karakterizacija masline (Olea europaea L.) u Crnoj Gori
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Ahmed Džubur
Član 2 dr. sc. Dunja Bandelj
Član 3 dr. sc. Ranko Popović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Amela Medar 
Naslov disertacije Komparativna istraživanja hemijskog sastava ploda nekih kultivara šipka (Punica granatum L.) na području submediteranske Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Hanadija Omanović
Član 2 prof.dr. Ahmed Džubur
Član 3 doc.dr. Jasmina Aliman
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Alma Rahimić
Naslov disertacije Uticaj tipa, roka sjetve i gnojidbe na kvantitativne, kvalitativne i ljekovite osobine peršuna (Petroselinum hortense)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Slavica Jelačić
Član 2 prof.dr. Nezir Tanović
Član 3 doc.dr. Svetlana Hadžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 25.06.2013.
Open Edit 

 
eduroam