Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Fakultet informacijskih tehnologija

Kandidat (Ime i prezime) Edina Čmanjčanin
Naslov disertacije Poboljšanje efikasnosti L3 nivoa keš memorije u višejezgrenim arhitekturama korištenjem „cache aware" i „cache oblivious" algoritama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Nina Bijedić
Član 2 Dr.sc. Dragi Tiro
Član 3 Dr.sc. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Emir Slanjankić
Naslov disertacije Model rekonstrukcije nepotpunih podataka na društvenim mrežama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragica Radosav
Član 2 dr. sc. Dražena Gašpar
Član 3 dr. sc. Nina Bijedić
Član 4 dr. sc. Emina Junuz
Član 5 dr. sc. Zanin Vejzović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.3.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Vladimir Šarović
Naslov disertacije Model personalizacije u adaptivnom sistemu elektronskog učenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Vanja Bevanda
Član 2 dr. sc. Ramo Šendelj
Član 3 dr. sc. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nevzudin Buzađija
Naslov disertacije Višedimenzionalna procjena odnosa strategije učenja i percepcije učenika prema blended learningu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Emina Junuz
Član 2 doc.dr. Dragi Tiro
Član 3 doc.dr. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Denis Mušić
Naslov disertacije Mehanizam adaptacije kolaborativnog donošenja odluka u višeagentskom okruženju elektronskog učenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Haris Šupić
Član 2 dr. sc. Jasmin Velagić
Član 3 dr. sc. Ramo Šendelj
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 

 
eduroam