Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Međunarodna saradnja
Univerzitetska biblioteka
Studentski dom
Unija studenata
Instituti
Osiguranje kvaliteta
Career Center Mostar
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Međunarodna saradnja

Korespondencija i prevođenje

 • Redovna prepiska sa organizacijama kao što su UniAdrion, IC Dubrovnik, Boshman projekt, WUS, DAAD, American Councils, ambasadama i ostalim koji traže informacije od Univerziteta ili proslijeđuju informacije Univerzitetu; primanje i distribucija vijesti sa AINSEEINFO, mreže za informisanje o stipendijama, otvorenim programima i sl. u Jugoistočnoj Evropi te vijesti iz Ureda EUA u Briselu, te prevođenje dokumentacije.
 • Prepiska sa službenicima Vijeća Evrope koji koordiniraju sve pojedine projekte u okviru Projekta reforme menadženta na univerzitetima u BiH: izrada prototipa statuta, te rad radnih grupa za obuku menadžmenta, rad radne grupe za Bolonjske reforme u BiH

Projekti

TEMPUS projekti. U toku su univerzitetski projekti:

 1. European Management Project for B&H Universities/Evropski menadžmentski projekat za B&H univerzitete
 2. Introduction of ECTS at BH Universities/Uvođenje ECTS-a na B&H univerzitete,
 3. Strengthenining Quality Assurance in B&H, nosilac SUS BiH,
 4. MSc Programme for Sustainable Energy Engineering (KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN- Stockholm).

Pripremljene su aplikacije za još tri TEMPUS projekta:

 1. Interdisciplinarni postdiplomski studij – Međunarodni Univerzitetski Centar,
 2. Improved Quality of Teaching and Learning in Business Information Systems, nosilac Univerzitet u Beogradu,
 3. Networking of International Relation Officies, nosilac Univerzitet Vigo, Španija.

Projekti WUS Austria

 • Dosad je Kancelarija učestvovala u apliciranju za: Brain Gain Program (gostujuci profesori), Course Development Program (razvoj nastavnih planova).

EUA Projekti

 • Finaliziran je dvogodišnji Quality Culture Project, u kojem je Univerzitet učestvovao kao prvi iz BiH, u grupi za Bolonjske reforme.
 • Kancelarija je učestvovala u procesu Evaluacije Univerziteta. Referent Kancelarije je bila sekretar tima za samoevaluaciju i kontakt osoba za Univerzitet u vezi sa svim aktivnostima i posjetama EUA tima.
 • Ostali projekti: Svjetska banka, Boshman, UNDP, Coimbra Winterschool, Robert Bosch, EraWest Balkan, English Language Fellow, FP6 itd.

Saradnja

Sporazumi sa univerzitetima
Do sada su potpisani sporazumi sa Univerzitetima u Granadi i Madridu (Complutence), Španija, te Univerziteti u Novom Sadu i Kragujevcu, (SCG).
Delegacija iz Norveske (Norveski Univerzitet prirodnih nauka) posjetila je Univerzitet 11. aprila. Radi se o saradnji u oblasti poljoprivrede, u okviru projekta Norveski poljoprivredni program u JI Evropi". Potpisan Sporazum o saradnji.
Posjeta naše delegacije Turskoj, maj 2005. Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Akdenizu. Uspostavljeni kontakti za rad na desetak zajedničkih projekata, na prijedlog turske strane.
Na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru 16.01.2006. potpisan je sporazum o saradnji sa Univerzitetom Aleksandrija iz Egipta.
Takođe je potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Jyvaskyla u 2006. godini, te Memorandum o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani.
 
Saradnja sa SFOR-om
Uz pomoć SFOR-a, sada EUFOR-a u Mostaru, organizuje se kurs španskog jezika već dvije godine.

Rad sa studentima i nastavnim osobljem
Kancelarija proslijeđuje informacije studentima o stipendijama, programima koji se nude, a koje pristizu u Kancelariju. Organiziraju se prezentacije programa, akcija, ljetnih škola i aktivnosti koje se ponude Univerzitetu.
Kancelarija pruža informacije o stipendijama i programima za nastavno osoblje, te im pomaže pri apliciranju.

 
eduroam