Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom
Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava
Objavljeno: 10. jan 2019. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 1181 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-3121/18 od 28.12.2018.godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS  za upis druge generacije polaznika na dokrorski studij Evropskog prava iz pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
    
Upis druge generacije polaznika doktorskog studija iz pravnih nauka organizirat će se samo pod uvjetom da se za upis prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Izvedbeni plan poslijediplomskog doktorskog studija objavljen je na web stranici www.pf.unmo.ba

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: pf@unmo.ba ili putem telefona: +387 (0)36 514 230.

Konkurs je ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 

 
eduroam