Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Mašinski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Enes Mujanović
Naslov disertacije Doprinos poboljšanju radnih i konstrukcionih performansi tipičnih mašinskih elemenata sa aspekta identifikacije i analize oštećenja dodirnih površina u toku eksploatacije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Denijal Sprečić
Član 2 Dr.sc. Mersida Manjgo
Član 3 Dr.sc. Fuad Hadžikadunić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Damir Ćurić
Naslov disertacije Uticaj procesnih parametara na skupljanje termoplastičnih dijelova dobijenih postupkom brizganja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Senad Rahimić
Član 2 Dr.sc. Milenko Obad
Član 3 Dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edin Šunje
Naslov disertacije Utjecaj režima protoka rashladne tečnosti na kvalitet procesa brizganja plastike
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Prof.dr. Milenko Obad
Član 2 V.prof.dr. Senad Rahimić
Član 3 V.prof.dr. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Pirić Eldar
Naslov disertacije Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Remzo Dedić
Član 2 Dr. sc. Mersida Manjgo
Član 3 Dr. sc. Nedeljko Vukojević
Član 4 Dr. sc. Senad Rahimić
Član 5 Dr. sc. Tomaž Wuherer
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edin Džiho
Naslov disertacije Optimizacija perkusionog kondenzatorskog zavarivanja žica
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Sead Pašić
Član 2 Dr. sc. Žarko Petrović
Član 3 Dr. sc. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Slađan Lovrić
Naslov disertacije Razvoj metodologije za optimizaciju parametara procesa 3D digitalizacije složenih geometrijskih formi
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Safet Isić
Član 2 dr. sc. Džemo Tufekčić
Član 3 dr. sc. Alan Topčić
Član 4 dr. sc. Dragi Tiro
Član 5 dr. sc. Daut Denjo
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ismet Bećiragić
Naslov disertacije Standardi i indikatori kvaliteta u funkciji monitoringa i evaluacije rada škola u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Senada Pobrić
Član 2 dr. sc. Smail Klarić
Član 3 dr. sc. Safet Brdarević
Član 4 dr. sc. Senad Rahimić
Član 5 dr. sc. Denjo Daut
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jusuf Borić
Naslov disertacije Uticaj upravljanja životnim ciklusom voznog parka na funkcionisanje preduzeća u prevozu putnika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragi Tiro
Član 2 dr. sc. Mustafa Mehanović
Član 3 dr. sc.  Željko Stojkić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Miron Torlo
Naslov disertacije Doprinos istraživanju tehnologija vibriranja zatvorenih spojeva na pouzdanost i integritet zavarenih konstrukcija
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Safet Isić
Član 2 dr. sc. Mehmed Behmen
Član 3 dr. sc. Sead Pašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Predrag Dašić
Naslov disertacije Matematičko modeliranje parametara obradljivosti završne obrade na strugu materijala povećane tvrdoće reznim alatom od keramike
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sabahudin Ekinović
Član 2 dr. sc. Jusuf Kevelj
Član 3 dr. sc.  Sead Pašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Esad Bajramović
Naslov disertacije Model upravljanja ukupnim kvalitetom na visokoškolskim ustanovama
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Smail Klarić
Član 1 doc.dr.Senada pobrić
Član 2 prof.dr. Senad Rahimić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 09.10.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Fehmo Mrkaljević
Naslov disertacije Uticaj rasporeda masa na stabilnost rotornog bagera u radu pri graničnim položajima izvršnih organa u realnim eksplatacionim uslovima
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Denijal Sprečić
Član 1 prof.dr. Isak Karabegović
Član 2 doc.dr. Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 11.07.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Slađan Lovrić
Naslov disertacije Razvoj metodologije za optimizaciju parametara procesa 3D-digitalizacije složenih geometrijskih formi
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Džemo Tufekčić
Član 1 prof.dr.Dragi Tiro
Član 2 doc.dr.Alan Topčić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 31.05.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ismet Bećiragić
Naslov disertacije Standardi i indikatori kvaliteta u funkciji monitoringa i evaluacije rada škola u BiH
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Smail Klarić
Član 1 doc.dr.Daut Denjo
Član 2 doc.dr.Senada Pobrić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 20.04.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ermin Husak
Naslov disertacije Optimizacija pri proračunu složenih elastičnih sistema i uporedna analiza klasičnim i savremenim metodama
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Isak Karabegović
Član 1 prof.dr. Miran Brezočnik
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 11.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Eldar Pirić
Naslov disertacije Utjecaj  eksplatacionih uslova na ponašanje gumene trake tračnih transportera
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Remzo Dedić
Član 1 prof.dr.Mehmed Behmen
Član 2 doc.dr.Mersida Manjgo
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 06.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ante Ćorić
Naslov disertacije Utjecaj vremena hlađenja na mehanička svojstva ZUT-a mikrolegiranih ultračvrstih čelika
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Sead Pašić
Član 1 prof.dr.Mirsada Oruč
Član 2 doc.dr.Ismar Hajro
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 28.01.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Miron Torlo
Naslov disertacije Doprinos istraživanju tehnologija vibriranja zavarenih spojeva na pouzdanost i integritet zavarenih konstrukcija
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Mehmed Behmen
Član 1 prof.dr.Sead Pašić
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.11.2010
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ferid Mulahalivić
Naslov disertacije Redizajniranje prenosnih članova mehanizma utovarnog sistema rotornog bagera sa aspekta obezbjeđenja veće pouzdanosti u radu u realnim eksplatacionim uslovima
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 prof.dr. Isak Karabegović
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3 prof.dr.Denijal Sprečić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum  
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adis Bubalo
Naslov disertacije Modeliranje vodostana u svrhu poboljšanja perfomansi hidroelektrane
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 prof.dr.Ejub Džaferović
Član 2 prof.dr.Izet Alić
Član 3 doc.dr.Seadin Hadžiomerović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum  28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muamer Peljto
Naslov disertacije Poboljšanja i koristi certificiranog sistema upravljanja kvalitetom u malim i srednjim preduzećima u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Smail Klarić
Član 2 doc.dr. Senada Pobrić
Član 3 doc.dr. Daut Denjo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.04.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Fuad Imamović
Naslov disertacije Ekološki uticaj energetskog sistema na cijenu energije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sead Delalić
Član 2 dr. sc. Smail Klarić
Član 3 dr. sc. Seadin Hadžiomerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Emir Nezirić
Naslov disertacije Detekcija stanja rotacionih sistema sa greškama sličnih karakteristika vibracija-nesaosnost i zazor u ležajima
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Prof.dr. Isak Karabegović 
Član 2 Prof.dr. Sead Pašić 
Član 3 V.prof.dr. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

 
eduroam