Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Nastavnički fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Alen Bajrić
Naslov disertacije Ekološko-morfološke i fiziološke odlike balkanskog zlatnog vijuna (Sabanejewia balcanica Karaman, 1992) iz sliva rijeke Save
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Sanel Riđanović
Član 2 Dr.sc. Avdul Adrović
Član 3 Dr.sc. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edin Užičanin
Naslov disertacije Efekti neuromuskulatornog treninga na stabilnim i nestabilnim podlogama na ravnotežu, brzinu i eksplozivnu snagu košarkaša
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Azer Korjenić
Član 2 Dr. sc. Vlatko Šeparović
Član 3 Dr.sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Maida Đapo
Naslov disertacije Polifenolski profili autohtonih kultivara jabuke (Malus domestica L.) na području Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Esma Velagić-Habul
Član 2 Dr. sc. Enisa Omanović-Mikličanin
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.01.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Zahirović
Naslov disertacije Kreiranje kriterijskih tablica antropoloških dimenzija i izrada elektronskog fitnes pasoša studentica u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 2 dr. sc. Branimir Mikić
Član 3 dr. sc. Almir Popo
Član 4 dr. sc. Damir Đedović
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Lejla Halvadžija
Naslov disertacije Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Muriz Hadžikadunić
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc. Refik Ćatić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.11.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nermin Tufekčić
Naslov disertacije Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvoj
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husejn Musić
Član 2 dr. sc. Refik Ćatić
Član 3 dr. sc. Muhamed Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dean Kontić
Naslov disertacije Predikativne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Almir Popo
Član 2 dr. sc. Munir Talović
Član 3 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adnan Efendić
Naslov disertacije Socio-kulturološki i ekološki aspekti korištenja prostora i planiranja razvoja od posebnog značaja (studija slučaja Počitelj)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Asim Peco
Član 2 dr. sc. Dželal Ibraković
Član 3 dr. sc. Nijaz Musabegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Fahrudin Aščić
Naslov disertacije Efekti programiranog kinezološkog tretmana na transformaciju nekih antropoloških dimenzija i posturalnog statusa učenika i učenica IV-VI razreda osnovne škole
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Almir Popo
Član 2 dr. sc. Branimir Mikić
Član 3 dr. sc. Rijad Novaković
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.9.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jelena Perunović Samardžić
Naslov disertacije Evaluacija kvaliteta ljudskih resursa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Crne Gore
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Milenko Kundačina
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc.  Refik Ćatić
Član 4 dr. sc. Asim Peco
Član 5 dr. sc. Damir Đedović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muamer Hodžić
Naslov disertacije Nastanak i razvoj civilnog društva u postdeytonskoj Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Salih Fočo
Član 2 dr. sc. Asim Peco
Član 3 dr. sc.  Adib Đozić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ćamil Habul
Naslov disertacije Identifikacija  razlika trenda rasta i razvoja ventilacijskih pokazatelja dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 11. do 15. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Samir Mačković
Član 2 dr. sc. Safet Ćibo
Član 3 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 24.4.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adi Palić
Naslov disertacije Relacija motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i uspješnosti izvođenja pojedinih elemenata iz nastavnog plana i programa kod učenika 7. i 8. razreda iz Mostara, Bihaća i Jablanice
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Rijad Novaković
Član 2 dr. sc. Nijaz Skender
Član 3 dr. sc. Almir Popo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Lejla Halvadžija
Naslov disertacije Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Refik Ćatić
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc. Muriz Hadžikadunić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nermin Tufekčić
Naslov disertacije Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvoj
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husejn Musić
Član 2 dr. sc. Refik Ćatić
Član 3 dr. sc. Muhamed Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Emina Ademović 
Naslov disertacije Procjena diverziteta vegetacije na širem području Dive Grabovice upotrebom savremene metode daljinskog istraživanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Edina Muratović
Član 2 dr. sc. Samir Đug
Član 3 dr. sc. Nusret Drešković
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nermin Mulaosmanović
Naslov disertacije Percepcija uzroka uspjeha i self-koncept kao prediktori postignuća kod adolescenata
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragoljub Krneta
Član 2 dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 3 dr. sc. Jasna Bogdanović-Čurić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Amela Pirić 
Naslov disertacije Standardizacija neverbalnog testa inteligencije za primjenu u psihodijagnostici
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 2 dr. sc. Dragoljub Krneta
Član 3 dr. sc. Jasna Bogdanović-Čurić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sead Noćajević
Naslov disertacije Ocjena specičnih fitohemijskih spojeva u plodu i drugim fitodijelovima divlje trešnje (Prunus avium L.)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Maja Kazazić
Član 2 prof.dr. Đulsa Bajramović
Član 3 doc.dr. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dean Kontić
Naslov disertacije Prediktivne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Almir Popo
Član 2 prof.dr. Munir Talović
Član 3 doc.dr. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 18.07.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Marija Bilić
Naslov disertacije Tipološke strukture ispoljavanja rezultatske efikasnosti najuspješnijih desetobojaca svijeta
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Izet Rađo
Član 2 prof.dr. Nusret Smajlović
Član 3 prof.dr. Nijaz Skender
Član 4 doc.dr. Slavenko Likić
Član 5 doc.dr. Damir Đedović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Munira Mehovića
Naslov disertacije Biodostupnost Fe, Pb, Zn, i K u breskvi i grožđu proizvedenih na dominantnim vrstama u regiji Mostara
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Božo Banjanjin
Član 2 Dr. sc. Đulsa Bajramović
Član 3 Dr. sc. Fuad Ćatović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Veselinka Milović 
Naslov disertacije Gubitak posla i mentalno zdravlje
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Jelena  Vlajković
Član 2 Dr. sc. Renko Đapić
Član 3 Dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ćamil Habul
Naslov disertacije Identifikacija razlika trenda rasta i razvoja ventilacijskih pokazatelja dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 11 do 15 godine
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Mustafa Hadžiomerović
Član 2 Dr. sc. Safet Ćibo
Član 3 Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Alma Mičijević
Naslov disertacije Uticaji povećanih količina Pb, Fe, Cu i Zn u zemljištu na njihovo prisustvo u plodovima smokve i šipka na području opštine Mostar
Mentor (Ime i prezime) dr. sc. Nusreta Đonlagić
Član 1 dr. sc. Božo Banjanin
Član 2 dr. sc. Maja Kazazić
Član 3 dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komsija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 31.01.2013
Open Edit 

 
eduroam