Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Članovi upravnog odbora

Građevinski fakultet

Dr. sc. Azra Špago, vanredni profesor, predsjednik

Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Semina Hadžiabulić, vanredni profesor

Ekonomski fakultet

Dr. sc. Aida Brkan-Vejzović, docent

Fakultet humanističkih nauka

Dr. sc. Adis Zilić, docent

Fakultet informacijskih tehnologija

Mr. sc. Adel Handžić, viši asistent

Mašinski fakultet

Dr. sc. Daut Denjo, vanredni profesor

Predstavnici osnivača

Prim. dr. Zlatko Guzin, zamjenik predsjednika
Mr. sc. Asim Dželilović
Dipl. ing. el. Ragib Šuta
 
eduroam