Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

G7

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Enes Šeparović
Naslov disertacije Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Mehmed Sarić,profesor emeritus
Član 1 prof.dr. Tarik Kupusović, redovni profesor
Član 2 prof.dr. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 3 dr.sc.  Mili Selimotić, docent (zamjenski član)
Član 4 dr.sc. Maja Popovac, docent (zamjenski član)
Član 5  
Vrsta  Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1246/09  
Datum 03.11.2009
 
eduroam