I ciklus - dodiplomski studij

A. Povrtlarsko cvjećarski smjer
B. Voćarsko vinogradarski smjer
C. Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi
Title