Institucije

Međunarodna saradnja
Mirsada Behram
E-mail: international@unmo.ba
Telefon: +387 36 570 790


Univerzitetska biblioteka
Edita Mulaosmanovic
E-mail: biblioteka@unmo.ba
Telefon: +387 36 571 543

Studentski dom


Unija studenata
Džani Pajić
E-mail: unija@unmo.ba
Telefon: +387 36 571 647
Web: http://www.unijamo.ba

Instituti
Institut za mašinstvo
E-mail: mf@unmo.ba
Telefon: +387 36 571 258
Zavod za projektovanje i ispitivanje Materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta - ZPIMK
E-mail: gf@unmo.ba
Telefon: +387 61 106 232

Osiguranje kvaliteta
Alim Abazović
E-mail: kvalitet@unmo.ba
Telefon: +387 36 281 026

Career Center Mostar
E-mail: career@unmo.ba
Telefon: +387 36 570 727