Objavljeno: 20. dec 2018. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 688 puta
Objavljen je drugi poziv Programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020 za projekte koji se finansiraju iz sredstava predpristupne pomoći. Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija može se pronaći na sljedećim web stranicama: https://webgate.ec.europa.eu

Objavljeno: 25. okt 2016. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 1659 puta
Otvoren je opšti poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Erasmus+ za 2017. Ukupni budžet predviđen ovim pozivom je 2,157.1 miliona EUR i podjeljen je na obrazovanje i praksu (1,905.4 miliona EUR), mlade (209.1 miliona EUR), Jean Monnet (10.8 miliona EUR) i sport (31.8 miliona EUR).

Objavljeno: 30. mar 2016. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 1678 puta
Otvoren je prvi poziv za podnošenje projekata u okviru Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska- BiH-Crna Gora 2014-2020. Aplikacije se podnose putem elektronskog monitoring sistema do 10.06.2016. u 15:00. Poziv je otvoren za sva četiri prioritetna područja i sve specifične ciljeve.

Objavljeno: 22. mar 2016. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2203 puta
Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je konkurs za dodjelu grantova za pisanje projekata iz H2020, COST i EUREKA, te tehničke kulture i inovatorstva. Javni konkursi su otvoreni do 1.4.2016. godine.

Objavljeno: 15. maj 2015. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 1952 puta
Sva bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu poziva za podnošenje projektnih prijedloga ne smiju prelaziti 50% ukupnih troškova određenoga projekta, a maksimalni iznos koji se dodjeljuje za jedan projekt ne može biti veći od 40.000 eura. Rok za prijavu projekata je 1. 7. 2015. godine.

Objavljeno: 10. apr 2015. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 1965 puta
Projekat je namijenjen studentima Pravnih fakulteta, te Fakulteta političkih nauka/ znanosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, od kojih će na svakoj sesiji 30 studenata biti raspoređeno u tri simulacijske grupe. Jedna grupa dobiti će ulogu tužiteljstva, druga grupa imati će zadatak pripremati obranu, a treća grupa biti će sudci koji će uz stečeno znanje presuditi simulirani slučaj. 

Objavljeno: 6. feb 2014. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2999 puta
Poziv za podnošenje prijedloga je konkurs za dodjelu mini grantova za podršku međuetničke saradnje između škola/univerziteta u oblasti građanskog obrazovanja, posebno povezivanje škola ili fakulteta, gdje se nastavni plan i program izvode na dva ili više različitih službenih jezika u zemlji.

Objavljeno: 22. nov 2012. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2404 puta

Grant dodijeljen po ovom pozivu ne smije prelaziti pedeset posto (50%) od ukupnog troška određenog projekta, a najveći iznos dodijeljen za jedan projekt ne može premašiti 40.000 € (40,000 €). Rok za podnošenje prijedloga je 28. decembar 2012.


Objavljeno: 16. okt 2012. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2533 puta

Na program mogu aplicirati obrazovne ustanove, lokalne vlasti i organizacije, skupine građana, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, sindikati, obrazovne ustanove, organizacije aktivne u području volonterskog rada, organizacije aktivne u području amaterskog sporta, itd. Okvirno tri roka za podnošenje projektnih prijedloga su 1. februar. 1. juni i 1. septembra.


Objavljeno: 3. jul 2012. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 2499 puta
Zahtjev za grant sredstva (osim kod zahtjeva za projekte razvoja sektora opisanih ispod) mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Evrope, KfW)