Amra Mahmutagić

Amra Mahmutagić Vanredni profesor
dr.sc. Amra Mahmutagić
Predmeti: 
Rimsko pravo I
Rimsko pravo II
Komparativna pravna historija
Državnopravni razvitak Bosne i Hercegovine
Moderne pravne kodifikacije
Bosansko komparativno pravo
 
Termin za konsultacije:
Ponedjeljak 13:00 - 14:00 sati
Srijeda 9:00 - 10:00 sati
Četvrtak 11:00 - 12:00 i 14:00 - 15:00 sati

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.