Takmičenja

Peto FUTURA takmičenje u simulaciji suđenja

Pod pokroviteljstvom Civil Rights Defenders-a, prestižne svjetske nevladine organizacije za zaštitu i promovisanje ljudskih prava i sloboda, na Apelacionom sudu u Kragujevcu je od 22. do 24. jula 2016. godine održano 5. po redu Futura Moot Court takmičenje u simulaciji suđenja i poznavanja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te jurisprudencije Evropskoga suda za ljudska prava.

Studenti Pravnog fakulteta okupljeni u klub za simulaciju suđenja „Džemal Bijedić" su pod vodstvom akademskih trenera ostvarili zapažen uspjeh u svom već tradicionalnom učešću u ovom prestižnom takmičenju. Od ukupno šest ekipa koje su predstavljale pravne fakultete iz regije, naš tim je osvojio prvo mjesto za najbolji pisani podnesak apelanata, uz pohvale ocjenjivačkog tima i stručnjaka koji su činili sudsko vijeće za izvrsno obrazložen podnesak i ubjedljivu argumentaciju potkrijepljenu bogatom praksom Evropskog suda. Vrijedi napomenuti da je naš tim zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku u kategoriji pisanih podnesaka.

Klub „Džemal Bijedić" su ove godine činili studenti Edita Hujdur, Nihad Šemić, Ajla Zelić, Amil Brković, Selma Selimić, Ishak Isaković, alumni studentice Mirna Avdić i Samra Isić, i akademski treneri dr. Denis Pajić, dr. Maja Čolaković i mr. Šejla Maslo Čerkić.

 

Regionalno takmičenje iz oblasti medijskog prava
U periodu od 5. do 7. decembra 2014. godine, održano je Regionalno takmičenje iz oblasti medijskog prava, u Beogradu. Takmičenje iz oblasti medijskog prava (PRICE MEDIA LAW MOOT COURT COMPETITION) je prvenstveno osnovano u sklopu Univerziteta u Oxsford-u, no unatoč tome što je započelo samo kao završne runde u Oxsford-u, sada obuhvata regionalne runde u Južnoj Aziji, Aziji-Pacifik, Jugoistočnoj Evropi, Americi, te Bliskom Istoku.

Na takmičenju je učestvovalo sedam timova iz različitih zemalja regiona, a jedan od njih je bio i tim Pravnog fakulteta, Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara. Takmičenje je bilo veoma izjednačeno pa je tako čak šest timova (od sedam) imalo po jednu pobjedu i zbog toga se sve određivalo na osnovu broja sakupljenih bodova, a ne pobjeda. Iako se naš tim nije plasirao u finale pomenutog takmičenja, utisci su i više nego pozitivni. Pravni fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, predstavljali su studenti/ce Medina Rahimić, Selma Dumpor, Darko Defterdarević i Damir Defterdarević.

Treće državno takmičenje iz oblasti krivičnog prava
Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta Moot Court, organizovalo je Drugo državno takmičenje simulacije suđenja u oblasti krivičnog prava. Takmičenje je održano 16. i 17.10.2014. godine u Sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Na takmičenju su učestvovali najbolji studenti državnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, koji su imali priliku da pokažu svoje znanje iz krivičnog prava i krivičnog procesnog prava te iz oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava.
Moot Court projekat i samo takmičenje simulacije suđenja je za studente bilo višestruko korisno. Takmičarima je omogućeno usavršavanje kroz praktičnu primjenu stečenih znanja koja se ogledala u analizi, istraživanju, pripremanju pravnih argumenta i poboljšanju njihovih retorčkih sposobnosti. Ujedno je to bila i odlična prilika da ostvare kontakte sa međunarodnim i domaćim sudijama Suda Bosne i Hercegovine, te razmijene mišljenja i znanja sa kolegama drugih pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.
Studentice: Aldijana Droce, Merima Isić, Ehlimana Turković, Lejla Halebić, Kenita Kero i Mirna Šunje su činili tim Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru koji je na ovom takmičenju osvojio četvrto mjesto.
Model International Criminal Court (MICC)
Studenti Pravnog fakulteta redovno sudjeluju u Model International Criminal Court (MICC) - simulaciji suđenja Međunarodnog Krivičnog Suda, projektu koji okuplja 50 studenata iz Istočne i Centralne Evrope u cilju rješavanja slučajeva baziranih na praksi Međunarodnog krivičnog suda.
Regional Moot Court Competition
Studenti Pravnog fakulteta su u aprilu 2013. godine drugi put zaredom učestvovali u Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava održanom u Ljubljani. Cilj ovog takmičenja jeste da obrazuje i obuči studente prava iz regije o Evropskoj povelji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.