Čitaonica i biblioteka

Fakultet je iz namjenskih sredstava Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja opremio čitaonicu s bibliotekom koja se nalazi na drugom spratu zgrade Fakulteta. Čitaonica prima do 35 studenata, raspolaže sa računarom sa Internet konekcijom i pristupom elektronskim bazama podataka. Studentima na raspolaganju stoji određeni broj udžbenika, knjiga i periodike, a bibliotečki fond se redovno popunjava novijim naslovima.
 
Studenti mogu koristiti čitaonicu i raspoloživu literaturu bez naknade ili članarine.
 
Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.