Institut

Osnivanje Instituta za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta jedan je od značajnih projekata na kojima radi menadžment u saradnji sa nastavnicima i saradnicima. Završena je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Instituta, te predstoji proceduralno okončanje osnivanja.
 
Kao centar naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih i srodnih društvenih nauka, Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru  predstavljat će uporište i osnovnu organizacijsku formu iskustvenih pravnih i drugih srodnih istraživanja nastavnika i saradnika Fakulteta. Osnovna misija Instituta je organizovano učešće u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti pravnih i srodnih društvenih nauka uz zalaganje za unapređenje vladavine zakona, demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.
 
Istraživači Instituta će se u okviru svojih aktivnosti baviti istraživanjima u više naučnih disciplina, u područjima svih oblasti prava, uključujući teorijsko-pravne, pozitivno-pravne, historijsko-pravne i ekonomsko-pravne discipline koje iziskuju interdisciplinarni pristup i usku saradnju sa okruženjem koja podrazumijeva javni i privatni sektor. Uloga Instituta će u tom smislu biti značajna ne samo za Fakultet, nego i Univerzitet, grad Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Projekti koje će Institut realizovati će imati akademski i naučni značaj, ali i praktičnu vrijednost u smislu bavljenja aktualnim pravnim problemima, a u širem kontekstu usklađivanja pravnog sistema BiH sa evropskim pravom i trendovima evropeizacije i globalizacije uopće.
 
Osim konkretnih istraživačkih rezultata koje će Institut kroz svoj rad ostvarivati, jedan od njegovih glavnih ciljeva je svakako njegovanje pravnih vrijednosti vladavine zakona, pravde i ideje pravičnosti. Navedene vrijednost predstavljaju temelj svakog naučnog i akademskog rada, te su kao takve i suštinska komponenta obrazovanja na svim nivoima.
 
Osnovna djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz oblasti teorijsko-pravnih, pozitivno-pravnih, historijsko-pravnih i ekonomsko-pravnih nauka koje uključuju uporedno-pravnu i međunarodnu dimenziju. Ostale srodne nauke bez kojih je naučno bavljenje određenim problemom nemoguće će također imati svoje mjesto u radu Instituta.
 
Sve katedre Fakulteta će biti uključene u rad Instituta, kroz proces izrade projektnih prijedloga i realizaciju istih, publiciranje naučnih i stručnih radova, te ostale vidove naučnog rada.
 
Institut podržava i afirmiše osnovnu djelatnost Pravnog fakulteta kroz unutrašnje organizacione odjele:
  • Odjel za državno i međunarodno javno pravo
  • Odjel za ekonomiju
  • Odjel za evropsko pravo
  • Odjel za građansko pravo
  • Odjel za historiju prava i komparativno pravo
  • Odjel za krivično pravo i kriminološka istraživanja
  • Odjel za uporedno pravo
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.