ELSA

ELSA (The European Law Students' Association) je najveće evropsko neprofitno i nepolitičko udruženje studenata prava i mladih pravnika.  ELSA Mostar okuplja studente pravnih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru i jedna je od tri punopravne lokalne grupe koje djeluju u okviru ELSA Bosna i Hercegovina.
 
ELSA Mostar je u proteklom periodu imala niz značajnih projekata, a posebno vrijedi istaći saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na projektima organizacije debata, simulacije suđenja i sl.
 
Više o radu ELSA Mostar možete pronaći na njihovoj FB stranici:
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.