Godišnjak PF

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru svoje izdavačke djelatnosti publikuje Godišnjak Pravnog fakulteta, sa međunarodnim uredništvom.

Svi radovi podliježu anonimnim recenzijama.

Radovi se klasificiraju i referiraju po UDC i JEL publikacijama, London, Pittsburgh i Sydney. Časopis izlazi godišnje od 2017. godine.

Godišnjak je indeksiran u EBSCO bazi.

Autori iz pravnih i srodnih društvenih nauka su pozvani da svojim stručnim i naučnim radovima daju doprinos radu Godišnjaka Pravnog fakulteta.

Broj iz 2019. godine imao je tematski karakter jer su u istom objavljeni radovi izloženi tokom konferencije na temu „Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini", u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić", a uz podršku Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH. Konferencija je održana 10.12.2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Redakciju Godišnjaka Pravnog fakulteta čine:

  • prof. dr. Anita Duraković, glavna i odgovorna urednica
  • prof. dr. Jozo Čizmić
  • prof. dr. Goran Koevski
  • doc.dr. sc. Ramajana Demirović
  • asist.mr. Aldin Jelovac

Za dodatne informacije zainteresovani autori se mogu obratiti na e-mail: aldin.jelovac@unmo.ba

Godisnjak 2021.pdf (2.738 KB) Open Edit 
Godišnjak 2020.pdf (2.955 KB) Open Edit 
Godisnjak 2019 (1.392 KB) Open Edit 
Godisnjak 2018 (1.281 KB) Open Edit 
Godisnjak 2017 (1.255 KB) Open Edit 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.