Naučni skup "Dani prava EU"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru 19.3.2019. godine održan je naučni skup Dani prava EU, koju Pravni fakultet održava u saradnji sa Mrežom pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), a u okviru projekta"Jačanje studija prava Evropske unije u zemljama Jugoistočne Evrope”.

Na naučnom skupu prof. dr. Maja Čolaković je prezentirala časopis SEE Law Journal, koji je jedinstvena publikacija jer je to jedini naučni časopis na engleskom jeziku u zemljama Jugoistočne Evrope koji se bavi relevantnim pitanjima prava EU i ohrabrujući je primjer međuregionalne akademske saradnje. Časopis objavljuje originalne, dvostruko recenzirane naučne članke koji imaju multidisciplinarni pristup i fokusiraju se na relevantna pitanja regionalne, evropske i međunarodne integracije država Zapadnog Balkana, pitanja pravne reforme i usklađivanja nacionalnih zakonodavstava u Jugoistočnoj Evropi sa pravom EU. Dosad su izdata četiri broja, a u pripremi je peti. Časopis izlazi u okviru izdavačke djelatnosti SEELS mreže, a njegovo izdavanje trenutno sufinansira Evropska unija kroz program Erasmus+

Prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanesa Pravnog fakulteta izrazila je zahvalnost svim referentima, priznatim naučnicima, istraživačima i praktičarima iz oblasti pravnih i drugih srodnih nauka koji su se odazvali pozivu na ovaj skup.Imajući u vidu da je jedan od najvažnijih političkih ciljeva Bosne i Hercegovine uključivanje u euroatlantske integracije, pri čemu je potrebno izvršiti prilagođavanja pravnog sistema BiH sa tekovinama EU, cilj Konferencije jeste da se razmjenom iskustava i rezultata istraživanja sadržanih u referatima i diskusijama unaprjede teorija, zakonodavstvo i praksa iz oblasti evropkog prava.Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda, odnosno prihvatanja evropskih standarda podrazumijeva opsežne unutrašnje reforme, snažniji privredni razvoj i intenzivnije vanjskopolitičko djelovanje u oblastima koje utiču na dinamiku odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije.Nadam se da će rezultati rada ovog naučnog skupa dati značajan doprinos i poticaj za dalje istraživanje i naučnu obradu prava EU.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.