Održan 6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

6. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, održan je u Mostaru u hotelu "Eden" u četvrtak i petak, 19. i 20. aprila 2018. godine. Ovaj naučni skup je nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih pet naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu. Program naučnog skupa slijedi utvrđeni koncept kombinacije predstavljanja najnovijih naučnih i praktičnih spoznaja, interaktivne diskusije i drugih oblika razmjene iskustava. U radu skupa učestvovali su brojni pravni teoretičari i praktičari, kako iz zemlje, tako u značajnom broju i iz regije. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa pod nazivom „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“ je interdisciplinarnog karaktera budući da objedinjuje brojna i kompleksna pravna pitanja iz porodičnog, stvarnog, obligacionog, nasljednog, procesnog i drugih grana prava. Naučno preispitivanje aktuelnih normativnih rješenja različitih aspekata imovinskih odnosa u porodici u okvirima nacionalnog, evropskog i međunarodnog prava imalo je za cilj identificirati teorijske i praktične probleme u njihovoj primjeni, kao i razmotriti i ponuditi moguće odgovore na određena otvorena pitanja. Okupljanje akademske zajednice, pravnih praktičara i drugih stručnjaka u okviru sveobuhvatne, argumentovane i konstruktivne rasprave o imovinskopravnim pitanjima u porodičnim odnosima doprinijelo je kreiranju i sistematiziranju konkretnih prijedloga za unapređenje postojećih i uvođenje novih pravnih instituta koji neposredno ili posredno uređuju ovu oblast porodičnih odnosa.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.