Održana Druga Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU"

Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici bili su organizatori Druge međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku uniju", koja je održana 20. i 21. 4. 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Uvodna izlaganja održali su prof.dr. Mehmedalija Hadžović, (Vijeće ministara BiH), Maja Rimac – Bjelobrk, (Direkcija za evropske integracije BiH), i prof. dr. Slavo Kukić, (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Moderator prvog dana je bio prof. dr. Damir Zaklan (Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru), a prof. dr. Jozo Čizmić (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu) je bio moderator drugog dana Konferencije. Na konferenciji je izloženo 40 (od ukupno 60) uspješno recenziranih radova autora iz BiH i zemalja regije koji su objavljeni u tematskom broju Revije za pravo i ekonomiju Pravnog fakulteta i Zborniku radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. U radovima je istražena problematika pravno-ekonomskih aspekata procesa integracije BiH u EU, te dijagnosticirani mogući pravci daljnjeg djelovanja s ciljem optimalnog precirziranja aktivnosti koje će rezultirati lakšem pristupu BiH integrativnim procesima EU. Učesnici konferencije su iskazali zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom izloženih i objavljenih radova, a na kraju su utvrđeni zaključci i prijedlozi za unaprjeđenje i ubrzanje pravnih i ekonomskih reformi u BiH na putu prema Evropskoj uniji, koji će biti upućeni sveim relevantnim institucijama.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.