Ogledna advokatska kancelarija

Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih pravnih fakulteta, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru ovim projektom ima za cilj uvesti kliničko pravno obrazovanje kao oblik praktičnog usavršavanja studenata.

Kliničko pravno obrazovanje može imati pozitivan uticaj na kvalitet obrazovanja na pravnim fakultetima. Rješavajući stvarne probleme stvarnih ljudi i učeći se profesionalnim vještinama pod nadzorom onih koji su za to dodatno kvalifikovani, studenti dobijaju priliku da se suštinski zainteresuju za pravo i da sa boljim znanjem i više zadovoljstva završe svoje studije.

Mnogi diplomirani pravnici imaju priliku da takva znanja steknu kasnije i sami, tokom svoje prakse, međutim, put takvog obrazovanja neminovno je parcijalan, obavlja se sporadično i prepušten je individualnim sposobnostima i ambicijama svakog pojedinca.

S druge strane, pokušavajući da sami riješe slučajeve kojima se bave, umesto da samo memorišu opšte pravne norme i najvažnija pravna načela, studenti razvijaju sposobnost analitičkog i kritičkog promišljanja koje je izuzetno značajno za obavljanje njihove profesije.

Obuka-trening u Oglednoj advokatskoj kancelarijiomogućava studentima da nauče da preuzimaju odgovornost za pitanja koja imaju ogroman značaj za njihove klijente, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje i visoki etički standardi.

 

Sve naprijed navedeno određuje i osnovni zadatak ovog projekta a to je da studentima Pravnog fakulteta osigura praktično obrazovanje kako bi se što bolje pripremili za rad poslije studija uz povećanje njihove socijalne senzibiliziranosti i društvene odgovornosti.

 

Projektom „Ogledna advokatska kancelarija” Pravni fakultet promoviše najsavremenije metode edukacije u oblasti visokog oberazovanja.

 Projekat je sufinansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 Trajanje projekta: 10 mjeseci.

 Projektni tim: 

1.      Dr.sc. Anita Duraković, voditeljica projekta

2.      Mr.sc.Lana Bubalo

3.      Mr.sc.Šejla Maslo Čerkić

4.      Mr.sc. Ramajana Demirović

5.      Mr.sc. Denis Pajić

 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.