Regional Moot Court Competition

Studenti Pravnog fakulteta su u aprilu 2013. godine drugi put zaredom učestvovali u Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava održanom u Ljubljani.  Cilj ovog takmičenja jeste da obrazuje i obuči studente prava iz regije o Evropskoj povelji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.
 
Tim Pravnog fakulteta kojeg su činili studenti Alma Makusimić, Aldina Šantić, Medina Rahimić, Selma Dumpor, Darko Defterdarević i Omar Abaza sa trenerima mr. Denisom Pajićem i dipl.iur. Sunčicom Vejzović, su bili jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine, a uspjeli su se plasirati u polufinalni krug takmičenja, ostaviviši iza sebe pravne fakultete iz Splita, Skopja i sl.  U konačnom poretku zauzeli su peto mjesto, a odmjerili su snage sa odličnim timovima iz Ljubljane i Zagreba, dobivši pohvale i čestitke za pokazano znanje i rad.
 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.