TEMPUS projekat: "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju"

Glavni cilj projekta je poboljšati pristup, ostvarivanje potreba i prava i unaprijediti (olakšati) savladavanje gradiva studentima s posebnim obrazovnim potrebama na svim javnim univerzitetima u BiH.
 
Cilj projekta je podrška bh.univerzitetima u poboljšanju kvalitete, modernizaciji visokog obrazovanja koje treba učiniti dostupnim svim studentima. To podrazumijeva pružanje podrške bh.univerzitetima u poboljšanju kvalitete i modernizaciji visokog obrazovanja kroz kreiranje insitutucionalnih kapaciteta i razvoj politike i prakse koje će omogućiti da svi studenti mogu studirati na bh.univerzitetima. Navedeni ciljevi odgovaraju evropskim standardima, ciljevima Bolonjskog procesa, Lisabonske deklaracije i ciljevima iz Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. Predviđeno je da projekat, u koji su uključeni svi javni univerziteti u BiH, traje 3 godine, a jedan od konačnih ishoda je i  formiranje i rad Kancelarije za podršku studentima sa posebnim potrebama, koja bi djelovala pri svakom od univerziteta. Realizacija projekta je počela u novembru 2012. godine.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.