Javna debata na temu "Odgoj ili obrazovanje"

U okviru manifestacije Sajam srednjih škola Grada Mostara, koji organizuju Grad Mostar i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK uz podršku Misije OSCE-a u BiH, na Fakultetu je u petak, 15.11.2013. godine održana javna debata na temu "Odgoj ili obrazovanje". U debati su učestvovali zajednički tim osam srednjih škola iz Mostara, s jedne strane, i članovi ELSA-e, koju čine studenti prava Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, s druge strane.

U zanimljivoj i dinamičnoj raspravi moglo se čuti mnoštvo argumenata u prilog važnosti odgoja, odnosno obrazovanja i suprtotstavljeni stavovi dviju strana o tome šta je primarno u današnjem bosanskohercegovačkom društvu.

Debatu su pratili nastavnici i učenici srednjih škola, koji su došli podržati svoje kolege debatante, te studenti i dio nastavnog osoblja Fakulteta. 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.