Održano treće Futura Moot Court takmičenje simulacije suđenja pred Evropskim sudom

Organizacija Civil Right Defenders, u okviru projekta Moot Court, organizovala je treće Futura Moot Court takmičenje simulacije suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, koje se održalo na Kantolanom sudu u Mostaru u periodu od 04. do 06.07.2014. godine.

Moot Court projekat i samo takmičenje simulacije suđenja je za studente bilo višestruko korisno. Takmičarima je omogućeno usavršavanje kroz praktičnu primjenu stečenih znanja koja se ogledala u analizi, istraživanju, pripremanju pravnih argumenata i poboljšanju njihovih retoričkih sposobnosti. Ujedno je to bila i odlična prilika da ostvare kontakte sa međunarodnim i domaćim sudijama, te razmijene mišljenja i znanja sa kolegama drugih pravnih fakulteta iz regiona.

Studenti Aldijana Droce, Milana Đurica, Kenita Kero, Sadin Tica, Ajdin Jakupović i Jasmin Ćesir su činili tim Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koji je na ovom takmičenju osvojio odlično treće mjesto.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.