Otvorena Međunarodna naučna konferencija "Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi"

Danas (29. novembra 2013. godine) je u Sali hotela Bristol otpočeo dvodnevni naučni skup "Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi". Skup je organizovao Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u saradnji s Odjelom za pravna istraživanja Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Na Skupu su se okupili pravni teoretičari i praktičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Oni će u dvodnevnom radu iznijeti vlastite stavove i razmotriti probleme vezane za temu Skupa. Zajednička rasprava bi trebala rezultirati prijedlozima novih legislativnih rješenja pojedinih porodičnopravnih instituta u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti lakšem rješavanju sporova koji povodom njih nastaju u praksi.

Skup je započeo ceremonijom otvaranja. Prisutnima su se obratili:
  • doc. dr. Anita Duraković, v.d. dekana Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • gospodin Damir Mašić, Federalni ministar nauke i obrazovanja
  • prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
  • gospodin Esad Oruč, direktor Centra za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu
 
 
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.