Poziv za dostavljanje prijava za učešće na Youth Policy Camp-u

Westminster fondacija za demokratiju u partnerstvu sa Humanity in Action BiH organizuje četverodnevni "Youth Policy Camp” za 25 mladih ljudi između 18 i 25 godina sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Kamp će se održati u periodu od 18.07. do 21.07.2022. godine u hotelu "Monti” na Igmanu.

Kroz niz interaktivnih radionica, Youth Policy Camp će pružiti mladim ljudima znanje i vještine kako bi bolje razumjeli procese koji se odvijaju unutar političkog sistema BiH, sa posebnim fokusom na glasanje na izborima kao jedan od temelja demokratskih društava. Cilj kampa je povećati učešće mladih ljudi u društvenim i političkim procesima unutar njihovih lokalnih zajednica u Bosne i Hercegovine.
Prijave za učešće u Youth Policy Camp-u možete poslati najkasnije do 30. juna 2022. godine putem linka: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/prijavni-obrazac-youth-policy-camp/
 
Organizatori snose sve troškove učešća, uključujući prijevoz, smještaj i hranu.
Više detalja se nalazi u tekstu poziva u prilogu.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.