Poziv za učešće u trening programu "BIHEVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: V1 STARTER"

Obavještavaju se studenti da će se 1. i 2.10.2022. od 10:00h do 17:00h uživo u Mostaru održati trening program "BIHEVIORALNA ANALIZA KOMUNIKACIJE: V1 STARTER" Centra za bihevioralna istraživanja "VALENTIS”.
Svim studentima UNMO i SUM-a obezbijeđen je popust od 50% na istaknute cijene treninga koje se mogu pronaći na dole priloženom linku.
Trening program "Bihevioralna analiza komunikacije" obuhvata sveukupnu analizu ponašanja koja uključuje analizu svih dostupnih signala koje nam sagovornik šalje kroz neverbalno, paraverbalno i verbalno ponašanje, te procjenu pouzdanosti iskaza, detekciju laganja i manipulacije, unapređenje komunikacione strategije, ličnu prezentaciju i javni nastup. Edukacija nije ograničena na psihologe i zaposlene na području kriminalistike, već je namijenjena svima koji žele ostvariti značajnu prednost u komunikaciji, kako u privatnoj tako i poslovnoj.
Pored prezentacije najefikasnijih alata i tehnika koje svakodnevno koriste članovi CBI Valentis tima, polaznici imaju priliku da tijekom treninga primijene naučeno kroz analizu video primjera poznatih ličnosti sa naše medijske scene. Uz analizu pisanih, foto i video primjera program sadrži i interaktivnu grupnu vježbu, s time da svi sudionici dobivaju otvorene lične profile na valentis.rs sajtu preko kojih mogu pristupiti dodatnom sadržaju za vježbu. Otvoreni nalozi na sajtu pružaju mogućnost pregleda novih edukativnih sadržaja kao i sudjelovanje na besplatnim aktivnostima za sve dosadašnje polaznike.
Za pohađanje V1 edukacije dobiva se certifikat i postoje viši nivoi usavršavanja (V2 i V3) za sve koji budu htjeli napredovati. Apsolviranjem V3 naprednog nivoa stječe se zvanje BIHEVIORALNOG ANALITIČARA (OPĆE ZVANJE) sa mogućim daljim usavršavanjem u smjeru BUSINESS, HR MANAGEMENT, CORPORATE SECURITY, SALES, PSYCHOTHERAPY BEHAVIORAL TOOLS.
Više informacija o edukaciji i o načinu prijave možete pronaći na poveznici:
Za sva pitanja na raspolaganju vam je office@valentis.rs odnosno CBI Valentis tim.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.