7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava", održan je na Pravnom fakultetu 26. i 27. 9. 2019. godine. Skup su organizovali Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ, te isti predstavlja nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih šest naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Tokom pozdravnih govora, prisutnima su se obratili dekanica Pravnog fakulteta Alena Huseinbegović, rektor Univerziteta 'Džemal Bijedić' Elvir Zlomušica, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko - neretvanskog kantona Rašid Hadžović, te saradnica IRZ-a u BiH Žana Gojačić. Referenti ovogodišnjeg skupa su naučnici, nastavnici i saradnici pravnih fakulteta Univerziteta u Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci, Kragujevcu, te Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Mariboru.

Osnovni cilje konferencije je da se razmjenom iskustava i rezultata istraživanja sadržanih u referatima i diskusijama unaprijede teorija, zakonodavstvo i praksa iz oblasti porodičnog i drugih srodnih prava, te da doprinese i potakne dalje istraživanje i naučnu obradu pravne nauke u BiH.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.