Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", koju su organizovali Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, održana je 14. i 15.10.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs.

Osnovni cilj naučne konferencije bio je predočiti pravno-ekonomske barijere i predložiti konkretne prijedloge i optimalna rješenja koja će doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Postoje velike razlike u nivou razvijenosti pojedinih zemalja koje su uključene u integrativne procese. Međutim, zajedničko za sve zemlje je jedinstvena politička volja da ekonomski razvoj bude apsolutni prioritet i postojanje institucija pomoću kojih se to realizuje. Integrisanje u Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači zauzimanje odgovarajućeg mjesta u evropskoj porodici demokratskih zemalja.

U fokusu 4. međunarodne naučne konferencije bila su aktuelna pitanja vezana za proces integracije BiH u EU: da li su postojeći normativni okviri i pripadajući mu nadzorni mehanizmi dovoljno elastični da se prilagode zahtjevima dinamične društvene stvarnosti, zaštita ljudskih prava, migracije, trgovina ljudima, ekonomska i finansijska stabilnost, regionalno umrežavanje i unapređenje konkurentnosti, unapređenje preduzetničkog ambijenta, digitalna ekonomija i digitalno društvo, finansije i finansijska politika, prilagođavanje računovodstva i revizije uslovima Evropske unije itd.

Na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i pravni i ekonomski stručnjaci.

Naučna konferencija rezultirala je konkretnim prijedlozima za provođenje reformi u pravnom i ekonomskom sistemu, a koji će biti naknadno objavljeni, te nas približavaju evropskim integrativnim tokovima.

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u tematskom broju časopisa Pravnog fakulteta „Revija za pravo i ekonomiju" i tematskom broju Zbornika radova Ekonomskog fakulteta, koji su uvršteni u EBSCO bazu podataka (EBSCO Publishing – Business Source Complete (Journal & Magazines).

 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.