Održan naučni skup "Dani prava EU"

 
 
Dana 19.3.2019. godine na Pravnom fakultetu je održan naučni skup Dani prava EU, koju Pravni fakultet održava u saradnji sa Mrežom pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), a u okviru projekta "Jačanje studija prava Evropske unije u zemljama Jugoistočne Evrope”. 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.