Novi studijski program II. ciklusa "Pravna informatika"

Na Pravnom fakultetu otvara se novi studijski program II. ciklusa studija "Pravna informatika". Studijski program traje jednu akademsku godinu. Izvodi se na II ciklusu studija, s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na visokoškolskim ustanovama u BiH i EU. Status studenta na II ciklusu studija „Pravna informatika“ stječe se upisom u prvu godinu/prvi semestar studija. Pravo učešća na konkursu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje fakultetsko obrazovanje iz oblasti prava, poslovne informatike i informacijskih tehnologija. Troškovi studiranja iznose 1600,00 KM (800,00 KM po semestru). S obzirom da se radi o relativno novoj pravnoj disciplini, studentima bi se obezbijedila konkurentnost na tržištu rada koje traži sve veću specijaliziranost i specifična znanja. Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni za zapošljavanje u institucijama za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u privatnom i javnom sektoru: međunarodne organizacije, mala i srednja preduzeća, državna uprava, ministarstva, direkcije, zavodi, instituti, agencije, mediji, pravni instituti, univerziteti, nevladine organizacije, naučno-istraživačke, obrazovne i stručne ustanove i institucije. Od studenta koji završe ovaj diplomski studij očekuje se relativno brza mogućnost zapošljavanja i na međunarodnoj razini, upravo zbog kompetencija koje stječu kroz studij. Za više informacija vidjeti: http://pf.unmo.ba/novosti/novi-studijski-programi-na-pravnom-fakultetu-kriminologija-i-sigurnosne-studije-i-pravna-informatika.aspx
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.