Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Dana 8. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu u Sali za simulovano suđenje uspješno je održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu:Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji.Ovaj skup Pravni fakultet organizovao je kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS).U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, bio je promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

Na početku skupa učesnicima su se obratili pozdravnim govorima prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, zatim prof. dr. Rebeka Kotlo, prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, te Ajla Ablaković, stručna savjetnica u Odsjeku za poljoprivredu i okoliš, Direkcija za evropske integracije.

Nakon pozdravnih govora, prof. dr. Maja Čolaković, članica Uređivačkog odbora SLJ, prezentovala je Mrežu SEELS i časopis SEE Law Journal (SLJ).

Zatim su održana izlaganja od strane prof. dr. Azre Hadžiahmetović, na temu: Berlinski proces i proširenje Evropske unije; prof. dr. Edina Rizvanovića, na temu: Značaj i implikacije Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te Nejre Hiroš, stručne savjetnice u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije, Direkcija za evropske integracije, na temu: Pregovaračka poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Evropskoj uniji, presjek stanja u Bosni i Hercegovini.

Nakon izlaganja uslijedila je diskusija učesnika o različitim aktuelnim pitanjima vezanim za prezentovane teme.

 

 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.