Održana 3. međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

U četvrtak, 20.6.2019. otvorena je Treća međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju".Organizatori ove značajne naučne konferencije su tri visokoškolske ustanove, Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.

Prvog dana, 20.6.2019. godine Konferencija je održana u Centru za kulturu Mostar a svečano ju je otvorio prof. dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Gospodin Zvizdić ovom prilikom je održao i plenarno izlaganje na temu „Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija".Između ostalog dr. Zvizdić je naglasio kako su evropske integracije najvažniji vanjskopolitički prioritet BiH, "koji nema alternativu”, zajedno sa NATO-integracijama BiH, kao još jednim važnim integrativnim procesom.U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru" i predsjednica Organizacionog odbora Konferencije; prof. dr. Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru; Sanela Kuko, stručna savjetnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, Selma Dazdarević-Jašarević, stručna savjetnica u Direkciji za evropske integracije, prof. dr. Azra Bajramović, dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prvog dana Konferencije govorilo se o integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a poseban doprinos održanoj Konferenciji dali su izlagači, prof. dr. Edin Rizvanović koji je govorio na temu „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - osnov i okvir za integracijski proces" i doc. dr. Elmir Babović čija je tema bila „Spoj IT i biznisa u razvoju informacionih sistema - Problemi u razumijevanju na relaciji IT-biznis i konkurentnost bosanskohercegovačkih IT kompanija na globalnom tržištu".Na samom kraju prvog dana Konferencije održana je Panel diskusija na temu „Konkurentnost bosanskohercegovačke privrede u kontekstu integracijskih procesa". Moderator navedene Panel diskusije bio je prof. dr. Damir Zaklan, Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru; dok su učesnici bili prof. dr. Azra Hadžiahmetović, Ekonomski fakultet Sarajevo; Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH; Tatjana Vučić, izvršna direktorica BIT Alijanse; Sanel Halilbegović, finansijski analitičar; prof. dr. Adil Trgo, Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru i doc. dr. Elmir Babović, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Drugi dan Konferencije održan je u petak 21.6.2019. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje su u okviru nekoliko sesija bili predstavljeni brojni naučno-istraživački radovi posvećeni različitim aspektima integracije BiH u EU te iskustvima drugih zemalja čiji su autori ne samo iz Bosne i Hercegovine već i drugih zemalja.Konferenciji je prisustvovao veliki broj zvanica iz akademske, javne, političke i društvene zajednice, te ostala zainteresirana javnost.

 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.