III naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana III naučna konferencija pod nazivom "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti".

Učesnici Konferencije bili su eminentni profesori iz oblasti prava i ljudskih prava, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, stručnjaci iz prakse u oblasti ljudskih prava, te doktoranti pravnih faulteta u Bosni i Hercegovini.

Na otvaranju III naučne konferencije, svim prisutnima se obratila Dekanesa Pravnog fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović, prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prof. dr. Rebeka Kotlo, te ombudsmenka za ljudska prava dr. sc. Jasminka Džumhur.

Konferenciju je moderirala prof. dr. Arma Jašarbegović koja je na samom početku istakla činjenicu da nas je iskustvo života u okolnostima pandemije izazvane Korona virusom u protekloj godini, a koje još uvijek traje, suočilo sa nekim novim aspektima promišljanja ljudskih prava.

Sva aktuelna pitanja koja i inače prate moderno pravo ljudskih prava dobila su još jedan nezaobilazni aspekt – kako u takvim okolnostima koje nas suočavaju sa neplaniranim i neželjenim, i potencijalno životno opasnim posljedicama, sačuvati postojeći civilizacijski dostignuti i pravno zaštićen standard ljudskih prava, a reagovati primjereno, što će u nekim okolnostima značiti i neminovno zadiranje u domen ljudske slobode?

Konferenija je zbog nepovoljne epidemiološke situacije, održana online, putem Microsoft TEAMs platforme.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.