Model International Criminal Court (MICC)

Studenti Pravnog fakulteta redovno sudjeluju u Model International Criminal Court (MICC) - simulaciji suđenja Međunarodnog Krivičnog Suda, projektu koji okuplja 50 studenata iz Istočne i Centralne Evrope u cilju rješavanja slučajeva baziranih na praksi Međunarodnog krivičnog suda. Simulacija se održava u Krzyżowi, Poljskoj, a 2013. godine predstavnici Fakulteta su bili Sabina Bajrakterević, Haris Jašarević i Jasmina Hodžić, koji su postigli zavidne rezultate i predstavili Fakultet i Univerzitet u najboljem svjetlu.
 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.